Delavnice za mladino in odrasle

Da razgibamo telo, um in duha

S kreativnimi delavnicami skozi umetnost razvijamo telesno in duševno prožnost. Delavnice so namenjene sproščanju, rekreaciji, raziskovanju lastne kreativnosti in izraznosti, predvsem pa tudi pridobivanju nekaterih novih veščin.

Gledališka delavnica

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima gledališka igra, kakor tudi veščine, ki jih bomo na delavnici pridobivali. Veščine (za samozavestnejši nastop in ostale) lahko koristno uporabimo v različnih življenjskih situacijah, tako v zasebnem, kot tudi poslovnem življenju.

Začeli bomo z govornimi vajami, kjer se bodo slušatelji spoznali z osnovnimi govornimi vajami, naučili se bodo »pravilnega« dihanja in govorjenja s prepono ter spoznali nivo artikulacije, ki je potrebna za odrski govor. Nato se bomo spoznali z osnovami odrskega giba: kako se naše telo giba, kaj vse zmore in kako naša čustva pokazati skozi telo. Nadaljevali bomo z gledališkimi igrami, ki imajo namen zbujanje domišljije in ustvarjalnosti. Gledališko ustvarjanje ni le golo posnemanje, ampak je ustvarjanje, sprostitev domišljije. Poigrali se bomo tudi z osnovnimi gledališkimi improvizacijskimi igrami ter zaključili leto s produkcijo.

Plesno gibalna delavnica

Treningi so namenjeni začetnikom, ki bodo skozi vaje za ozaveščanje telesa in giba iskali lasten avtentičen izraz, se ob tem sproščali in razgibali. Uživanje ob gibanju je glavna smernica za pridružitev k skupini, poudarki bodo na različni glasbeni dinamiki, potovanju po prostoru ker raziskovalni improvizaciji. Učili se bodo sestavljati na podlagi lastnih impulzov ter razvijali svoj kreativni del. Trening bo sestavljen iz uvodnega ogrevanja, plesno tehničnih vaj, samostojnega ustvarjanja in učenja koreografij. Skozi vaje bodo pridobivali na koncentraciji, koordinaciji, telesni moči, stabilnosti, fleksibilnosti v gibu in mišljenju ter raziskovali različne možne gibalne poti.

Likovna delavnica

Delavnica je namenjena vsem, ki jih likovno ustvarjanje veseli in bi želeli preko likovnega izražanja ustvarjalno preživljati svoj prosti čas. Ob sproščenem druženju bomo pridobivali znanja likovne teorije, različnih likovnih tehnik, materialov, barv in orodij. Predhodno znanje ni potrebno.

Pin It on Pinterest